BURNIT 1-68_EN 2018_Page_01

Компанията BURNIT принадлежащи към групата на НЕС ООД като една от водещите групи за производство на алтернативни енергийни продукти за околната среда. В централата в Шумен България произвежда енергийни продукти, които 70% се изнасят предимно в европейски страни.

ВИЖТЕ СПИСЪКА