FKK_Pellet_Heater_Catalog_Cover_2021

FKK Corporation е компания, основана през 1954 г. С две основни дейности и) производство на LED осветление и II) за разработването и производството на електроди за запалване и керамични резистори за системи за газ, нефт, биомаса и горивни клетки. FKK има 3 фабрики за производство в целия свят.

УКАЗАТЕЛ

Cписък Pellet Heater
Cписък O2 Sensor
Πредставяне Lambda Sensor
Πредставяне Керамична устойчивост

СЕРТИФИКАТ